Home Contact

Contact

Algemene contactgegevens

Federale Overheidsdienst (FOD) Sociale Zekerheid
Administratief Centrum Kruidtuin
Finance Tower
Kruidtuinlaan 50, bus 100
1000 Brussel

U kan de FOD Sociale Zekerheid tijdens de kantooruren (van 8u tot 16u30) bereiken:

Opgelet!

Bezoekers voor de Commissie voor vrijstelling van bijdragen van de DG Zelfstandigen moeten zich melden aan de Pachecolaan 19. Alle andere bezoekers melden zich aan de Kruidtuinlaan 50.