Publicaties

Grensarbeiders (SSCALA)

Wat betekent SSCALA? Wat is het doel van dit project?

SSCALA staat voor "Social Security Coordination: Activating Local Actors" (coördinatie sociale zekerheid : activering plaatselijke actoren). Maar "scala" betekent ook trap in het Latijn! Het verwijst naar de belangrijkste kenmerk van het project, namelijk feedback geleidelijk van onder naar boven geven. In dit zeer ingewikkeld regelgevingskader heeft dit project immers tot doel beter te luisteren naar de praktijkmensen en de burgers om hen meer inspraak te geven bij de beleidsvorming.
Als eerste toepassing van het SSCALA experiment hebben we beslist de ziekte-uitkeringen voor grensarbeiders die in de grensstreek BE-FR LU-DE wonen te onderzoeken.

Wat zijn concreet de voornaamste acties die u uitvoert?

Eerst werd een informatiebrochure samengesteld, met een zo eenvoudig mogelijk overzicht van de transnationale rechten van de grensarbeiders op het gebied van sociale zekerheid. Vervolgens zal binnenkort een tevredenheidsenquête worden gehouden, om feedback te bekomen over de manier waarop de doelgroep de huidige regels beoordeelt, de tegengekomen moeilijkheden, de  verwachte verbeteringen, … Er zal uiteraard rekening worden gehouden met de resultaten van deze enquête, die de beleidsverantwoordelijken zullen worden voorgelegd.
Dit informatieproces zal worden ondersteund door een mediacampagne (radiospots, animaties op internet), waarbij de aandacht van de doelgroep op een leuke manier zal wordt getrokken.
Op instellingsniveau hebben we een gestructureerd netwerk aangelegd, ondersteund door een e-workspace, waarbij deskundigen van de betrokken landen hun ervaringen kunnen uitwisselen. Met dit hulpmiddel is het vooral de bedoeling de actoren op het terrein rechtstreeks in contact te brengen met de nationale en Europese beleidsverantwoordelijken, waarbij ze aldus feedback en verbeteringsvoorstellen kunnen voorleggen.
De resultaten van dit experiment zullen ten slotte aan bod komen tijdens een Europese conferentie, waarbij het de bedoeling is goede praktijken te verspreiden en lering te trekken uit dit experiment.

Partners

Documentatie

Brochures

 

Logo Europese Commissie