Wetgeving & bedragen

Wetswijzigingen - 2005

Periode november, december, januari 2005 - Jaarlijkse vakantie

Economische Werkloosheid
10 NOVEMBER 2004

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 maart 1967 tot bepaling van de algemene uitvoeringsmodaliteiten van de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie voor werknemers, ter verduidelijking van de dagen arbeidsonderbreking ingevolge economische werkloosheid, in het stelsel van de jaarlijkse vakantie van de arbeiders en leerling-arbeiders (B.S. 23 november 2004).

Vervanging van de bepalingen 14° van artikel 16 en 5° van artikel 20 van het bovenvermeld koninklijk besluit.

Dit besluit heeft als doel het verduidelijken van de notie “tijdelijke werkloosheid ingevolge gebrek aan werk wegens economische oorzaken”.
Zij sluit bepaalde veronderstellingen uit zoals deze van de structurele werkloosheid of bij de schorsing van de arbeidsovereenkomst dat voortvloeit uit een gebrekkige organisatie of van een slecht beheer van de onderneming. Zij voegt eraan toe dat de RJV en de Bijzondere vakantiefondsen op een zelfstandige manier de overeenstemming van de aangiftes van deze dagen arbeidsonderbreking met de uit het vermelde koninklijk besluit regels verifiëren en beoordelen.