NIEUWS

Logo FOD Sociale ZekerheidVakantiegeld arbeiders en kunstenaars

12/11/2014

Sommige arbeiders en niet-zelfstandige kunstenaars hebben nog steeds geen vakantiegeld 2012 (werkjaar 2011) ontvangen. De Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie heeft daarover al meerdere brieven verstuurd. Het volstaat om vóór 31 december 2014 een zichtrekeningnummer aan het vakantiefonds te bezorgen, zoniet riskeer je je vakantiegeld te verliezen.

Logo FOD Sociale ZekerheidHeb je een hart voor vrijwilligerswerk?

06/11/2014

De Hoge Raad voor Vrijwilligers (HRV) zoekt nieuwe leden voor de volgende 4 jaren. De HRV is een federale adviesraad bij de FOD Sociale Zekerheid.

Logo FOD Sociale ZekerheidFOD Sociale Zekerheid gesloten op 10 en 11 november

05/11/2014

De FOD Sociale Zekerheid, het Contact Center van de Directie-generaal Personen met een Handicap en de medische dienst zijn gesloten op 10 en 11 november.

Logo FOD Sociale ZekerheidLangdurige zorg: Rapport van het Europees Sociaal Beschermingscomité

29/10/2014

Vergrijzing, dalende geboortecijfers, veranderende gezinspatronen en migratie confronteren de lidstaten van de Europese Unie met een aantal uitdagingen. De langdurige zorg voor verzwakte ouderen is een van de beleidsdomeinen die in het licht van deze ontwikkelingen opnieuw bekeken moeten worden.

Federaal MigratiecentrumJaarverslag Mensenhandel 2013

27/10/2014

Het Federaal Migratiecentrum focust in haar Jaarverslag 2013 op de slachtoffers van mensenhandel. Het gaat in op de essentiële rol die de eerstelijnsdiensten spelen in de herkenning van slachtoffers. Naast de aandacht voor de slachtoffers blijft ook de opsporing, het onderzoek en de vervolging van de daders noodzakelijk.

6de staatshervormingDe 6de staatshervorming

Door de zesde staatshervorming begint de regionalisering van sommige bevoegdheden van de FOD Sociale Zekerheid op 01/07/14.

E-NEWS

Meer informatie over sociale zekerheid? Abonneer u dan gratis op onze maandelijkse nieuwsbrief of op de Social News voor professionals.

Onze nieuwsbrieven

 

www.socialezekerheid.be Alles wat je altijd al wilde weten over de sociale zekerheid Benelux - Grensarbeider Full Social Jacket50+ Maak plannenwww.handicap.fgov.be http://warvictims.fgov.be E-Procurement Klachten over onze dienstverlening?