NIEUWS

Logo FAOAantal arbeidsongevallen blijft dalen

28/08/2014

Het Fonds voor arbeidsongevallen (FAO) heeft zijn jaarverslag gepubliceerd over de arbeidsongevallen in de privésector in 2013. Het aantal arbeidsongevallen is voor het derde jaar op rij gedaald. 

 

Logo FOD Sociale ZekerheidArchief Eerste Wereldoorlog

28/08/2014

Het Rijksarchief zet een reeks archiefdocumenten over de Eerste Wereldoorlog in Wallonië online. 

Logo EUVeiligheid op het werk

26/08/2014

De EU heeft plannen bekendgemaakt om de arbeidsomstandigheden te verbeteren en het aantal arbeidsongevallen in Europa te verminderen: een nieuw strategisch kader voor gezondheid en veiligheid op het werk 2014–2020.

Logo POD MIOnderzoek doorstroming geschorste werklozen naar OCMW

21/08/2014

De POD Maatschappelijke Integratie heeft onderzocht in welke mate mensen die door de RVA werden gesanctioneerd doorstromen naar een OCMW.

Logo FOD VolksgezondheidRookverbod in horeca: strengere maatregelen

20/08/2014

Sinds 10 mei 2014 zijn de boetes voor overtredingen op het rookverbod gevoelig verhoogd. De rechtbank kan een horecazaak voortaan ook tijdelijk sluiten. De verhoging is vooral bedoeld om recidive tegen te gaan. Uit de controles blijkt immers dat een beperkte kern van caféhouders zich hardnekkig tegen het rookverbod verzet.

6de staatshervormingDe 6de staatshervorming

Door de zesde staatshervorming begint de regionalisering van sommige bevoegdheden van de FOD Sociale Zekerheid op 01/07/14.

E-NEWS

Meer informatie over sociale zekerheid? Abonneer u dan gratis op onze maandelijkse nieuwsbrief of op de Social News voor professionals.

Onze nieuwsbrieven

 

www.socialezekerheid.be Alles wat je altijd al wilde weten over de sociale zekerheid Benelux - Grensarbeider Full Social Jacket50+ Maak plannenwww.handicap.fgov.be http://warvictims.fgov.be E-Procurement Klachten over onze dienstverlening?