NIEUWS

Logo FOD Sociale ZekerheidFOD Sociale Zekerheid gesloten 6 april

30/03/2015

De FOD Sociale Zekerheid, het Contact Center van de Directie-generaal Personen met een Handicap en de medische dienst zijn gesloten op maandag 6 april.

Logo RVARVA Jaarverslag 2014

26/03/2015

De RVA publiceert ieder jaar een jaarverslag met de belangrijkste ontwikkelingen en realisaties van het voorbije jaar. Het jaarverslag 2014 werd op 19 maart voorgesteld aan de pers.

Logo Fonds BeroepsziektenTevredenheidsonderzoek Fonds Beroepsziekten

25/03/2015

Eind 2014 heeft het Fonds voor de beroepsziekten (FBZ) een tevredenheidsonderzoek gevoerd bij mensen die een vergoeding vroegen omwille van een beroepsziekte. 

Logo FOD Sociale ZekerheidWerelddag Downsyndroom

24/03/2015

De werelddag van het Downsyndroom focuste dit jaar op “gezondheid en welzijn, inclusieve toegang en gelijkheid voor allen”. 

Logo FOD Sociale ZekerheidKinderarmoede en sociale uitsluiting: de cijfers

23/03/2015

De FOD Sociale Zekerheid publiceert de cijfers over de sociale bescherming in België en zijn positie in Europa. 

Logo FOD Sociale ZekerheidJobs@Talent Avenue

20/03/2015

De FOD Sociale Zekerheid zoekt een "Planner" en een "Analist datamining" in het kader van Talent Avenue.

Logo FOD Sociale ZekerheidFull Social Jacket geselecteerd op Millennium documentaire festival

19/03/2015

Full Social Jacket, de webdocumentaire van onze FOD over de sociale bescherming in België en in Europa is geselecteerd voor het documentaire filmfestival Millenium! Je kan er vanaf nu tot 25 maart voor stemmen. Dat moet je zeker doen!

Logo BelgiumPensioenen overheidssector

13/03/2015

De ministerraad keurde een voorontwerp van wet goed tot wijziging van diverse bepalingen betreffende de pensioenen van de overheidssector.

E-NEWS

Meer informatie over sociale zekerheid? Abonneer u dan gratis op onze maandelijkse nieuwsbrief of op de Social News voor professionals.

Onze nieuwsbrieven

 

www.socialezekerheid.be Alles wat je altijd al wilde weten over de sociale zekerheid Benelux - Grensarbeider Full Social Jacket50+ Maak plannenwww.handicap.fgov.be http://warvictims.fgov.be E-Procurement Klachten over onze dienstverlening?