NIEUWS

Logo RSZFusie in sociale zekerheid

17/04/2015

De RSZ (Rijksdienst voor Sociale Zekerheid) en DIBISS (Dienst voor de Bijzondere Socialezekerheidsstelsels) willen in 2017 fuseren. De beheerscomités van beide instellingen hebben een concreet voorstel principieel goedgekeurd.

Logo FOD Sociale ZekerheidCommissie Arbeidsrelatie: jaarverslag 2014

16/04/2015

De Administratieve Commissie ter regeling van de Arbeidsrelatie publiceert haar jaarverslag 2014.

Logo AsbestfondsHet Asbestfonds bestaat 8 jaar

15/04/2015

Tussen 1 april 2007 en 31 december 2014 heeft Asbestfonds 2188 mensen erkend als asbestslachtoffer. In totaal gaat het om 1453 slachtoffers van longvlieskanker en 735 slachtoffers van asbestose. 

Logo BelgiumStrijd tegen sociale fraude

14/04/2015

De ministerraad keurt het actieplan strijd tegen sociale fraude en dumping voor 2015 goed. 

Logo BelgiumMaatregelen voor horecasector

13/04/2015

In het kader van de begrotingscontrole heeft de regering maatregelen goedgekeurd ter ondersteuning van de horecasector.

Logo FOD Sociale ZekerheidPensioenhervorming

10/04/2015

De ministerraad keurde een aantal voorstellen goed in verband met de pensioenhervorming.

E-NEWS

Meer informatie over sociale zekerheid? Abonneer u dan gratis op onze maandelijkse nieuwsbrief of op de Social News voor professionals.

Onze nieuwsbrieven

 

www.socialezekerheid.be Alles wat je altijd al wilde weten over de sociale zekerheid Benelux - Grensarbeider Full Social Jacket50+ Maak plannenwww.handicap.fgov.be http://warvictims.fgov.be E-Procurement Klachten over onze dienstverlening?