NIEUWS

Logo FOD Sociale ZekerheidMantelzorg en werkloosheid

22/05/2015

Vanaf 1 januari 2015 kunnen volledig werklozen onder bepaalde voorwaarden vrijgesteld worden van de verplichting om beschikbaar te zijn voor de arbeidsmarkt als zij mantelzorg uitoefenen.

MinisterraadWerkloosheid met bedrijfstoeslag

22/05/2015

De ministerraad keurde twee ontwerpen van koninklijk besluit goed die de regeling voor werkloosheid met bedrijfstoeslag aanpassen.

Logo FOD Sociale ZekerheidFOD gesloten op 25 mei

20/05/2015

De FOD, het Contact Center van de Directie-generaal Personen met een Handicap en de Medische dienst zullen gesloten zijn op 25 mei.

Logo FOD Sociale Zekerheid'Document van Brussel' over de toekomst van de bescherming van de sociale rechten in Europa

19/05/2015

Op 12 en 13 februari 2015 organiseerde het Belgische voorzitterschap van het Ministercomité van de Raad van Europa in Brussel de Europese Conferentie over 'De toekomst van de bescherming van de sociale rechten in Europa'. 31 onafhankelijke academische experts hebben de voornaamste voorstellen en werkmethodes samengevat in het “Document van Brussel, of de sociale rechten in het grote Europa.”

Logo RVPmypension.be wordt online pensioenportaal

12/05/2015

mypension.be zal tussen nu en 2017 uitgroeien tot het online pensioenportaal voor alle gepersonaliseerde informatie over wettelijke en aanvullende pensioenen voor actieve en gepensioneerde werknemers, zelfstandigen en ambtenaren.

Logo FOD Sociale ZekerheidFOD gesloten op 14 en 15 mei

11/05/2015

De FOD, het Contact Center van de Directie-generaal Personen met een Handicap en de Medische dienst zullen gesloten zijn op 14 en 15 mei.

Open data: parkeerplaatsen voor personen met een handicap

11/05/2015

De Provincie West-Vlaanderen ontsluit als eerste de voorbehouden parkeerplaatsen van haar grondgebied via open data, o.a. voor de GPS.

Logo FOD Sociale ZekerheidFederaal netwerk voor rechten van personen met een handicap

08/05/2015

Het federaal coördinatiemechanisme van de UNCRPD (VN Conventie over rechten van personen met een handicap) organiseert in samenwerking met de beleidscel van de staatssecretaris Elke Sleurs, nu vrijdag 8 mei een eerste vergadering van het nieuwe Federaal Netwerk UNCRPD.

E-NEWS

Meer informatie over sociale zekerheid? Abonneer u dan gratis op onze maandelijkse nieuwsbrief of op de Social News voor professionals.

Onze nieuwsbrieven

 

www.socialezekerheid.be Alles wat je altijd al wilde weten over de sociale zekerheid Benelux - Grensarbeider Full Social Jacket50+ Maak plannenwww.handicap.fgov.be http://warvictims.fgov.be E-Procurement Klachten over onze dienstverlening?