NIEUWS

Logo FOD Sociale ZekerheidProfessor Jos Berghman plots overleden

17/10/2014

Professor Jos Berghman is op 65-jarige leeftijd, op de vooravond van zijn emeritaatsviering, onverwacht overleden. Hij was gewoon hoogleraar Sociaal Beleid, onderzoekscoördinator en programmadirecteur aan de faculteit Sociale Wetenschappen van de KULeuven. Zijn gehele loopbaan was gewijd aan de studie van de sociale zekerheid en sociaal beleid, zowel in België als in Nederland. 

Logo FOD Sociale Zekerheid Federale Adviesraad voor Ouderen: nieuwe website en jaarverslag 2013

17/10/2014

De Federale Adviesraad voor Ouderen (FAVO) publiceert haar Jaarverslag op een nieuwe website. Ze vervangt de rubriek op de website van de FOD.

Logo RVAVergoede werkloosheid stijgt

16/10/2014

Uit cijfers van de Rijksdienst voor Arbeidsbemiddeling (RVA) blijkt dat het aantal tijdelijke werklozen in augustus opnieuw is gestegen.

Logo FOD Sociale ZekerheidHet Nieuwe Team Werken

16/10/2014

Het gloednieuwe kennisplatform ‘Het Nieuwe Team Werken’ (HNTW) staat nu online: www.hetnieuweteamwerken.be

Logo FOD Sociale ZekerheidNieuwe website voor vrijwilligers

15/10/2014

De Hoge Raad voor Vrijwilligers (HRV) is een federale adviesraad bij de FOD Sociale Zekerheid. De informatie van de HRV staat nu op een nieuwe website.

Logo FOD Sociale ZekerheidSociale bijdragen zelfstandigen: informatie gebundeld

14/10/2014

Alle informatie over de hervorming van de berekening van sociale bijdragen voor zelfstandigen is nu verzameld in een nieuwe rubriek op het portaal van de sociale zekerheid. Er is ook een rubriek "Vaak gestelde vragen" met concrete en bruikbare antwoorden.

Logo RIZIVWitboek toegankelijke gezondheidszorg

14/10/2014

Het RIZIV publiceert een Witboek met aanbevelingen voor een inclusiever gezondheidssysteem en toegankelijke gezondheidszorg.

6de staatshervormingDe 6de staatshervorming

Door de zesde staatshervorming begint de regionalisering van sommige bevoegdheden van de FOD Sociale Zekerheid op 01/07/14.

E-NEWS

Meer informatie over sociale zekerheid? Abonneer u dan gratis op onze maandelijkse nieuwsbrief of op de Social News voor professionals.

Onze nieuwsbrieven

 

www.socialezekerheid.be Alles wat je altijd al wilde weten over de sociale zekerheid Benelux - Grensarbeider Full Social Jacket50+ Maak plannenwww.handicap.fgov.be http://warvictims.fgov.be E-Procurement Klachten over onze dienstverlening?