NIEUWS

Logo FOD WASOSocio-economische monitoring 2015 : arbeidsmarkt en origine

24/11/2015

De Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg en het Interfederaal Gelijkekansencentrum hebben de tweede uitgave van het rapport “Socio-Economische Monitoring – Arbeidsmarkt en Origine” voorgesteld.

Logo Rijksdienst voor pensioenenRVP Jaarverslag 2014

24/11/2015

De Rijksdienst voor Pensioenen (RVP) publiceerde haar jaarverslag 2014. Daaruit blijkt dat er in 2014 meer gepensioneerden waren, maar minder nieuwe uitkeringen. Het optrekken van de leeftijd voor het vervroegd pensioen heeft als gevolg gehad dat er minder nieuwe gepensioneerden bijkomen.

Logo POD Maatschappelijke integratieOnderzoeksthema's maatschappelijke integratie

20/11/2015

De studiedienst van de POD Maatschappelijke Integratie (PODMI) wil mogelijk te onderzoeken thema’s verzamelen. 

Logo FAMIFEDOverdracht kinderbijslag

20/11/2015

Vanaf 1 september 2016 wordt de tak gezinsbijslag van de Dienst voor de Bijzondere socialezekerheidsstelsels (DIBISS) geïntegreerd in het Federaal agentschap voor de kinderbijslag (FAMIFED).

Logo FOD Sociale ZekerheidJaarverslag 2014 RSZPPO

19/11/2015

Vanaf 1 januari 2015 fuseerden de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de Provinciale
en Plaatselijke Overheidsdiensten (RSZPPO) en de Dienst voor de Overzeese Sociale Zekerheid (DOSZ) tot de Dienst voor de Bijzondere Socialezekerheidsstelsels (DIBISS).

Logo FOD Sociale ZekerheidOmbudsman Pensioenen: vacatures

17/11/2015

De Ombudsman Pensioenen zoekt  een secretariaatsmedewerker 2.0 (m/v) en een ombudsmedewerker 2.0 (m/v). 

Logo FOD Sociale ZekerheidFOD Sociale Zekerheid gesloten op 11 november.

10/11/2015

De FOD Sociale Zekerheid, het Contact Center van de Directie-generaal Personen met een Handicap en de medische dienst zijn gesloten op 11 november.

E-NEWS

Meer informatie over sociale zekerheid? Abonneer u dan gratis op onze maandelijkse nieuwsbrief of op de Social News voor professionals.

Onze nieuwsbrieven

 

www.socialezekerheid.be Alles wat je altijd al wilde weten over de sociale zekerheid Benelux - Grensarbeider Full Social Jacket50+ Maak plannenwww.handicap.fgov.be http://warvictims.fgov.be E-Procurement Klachten over onze dienstverlening?