NIEUWS

Logo FOD Sociale ZekerheidLangdurige zorg: Rapport van het Europees Sociaal Beschermingscomité

29/10/2014

Vergrijzing, dalende geboortecijfers, veranderende gezinspatronen en migratie confronteren de lidstaten van de Europese Unie met een aantal uitdagingen. De langdurige zorg voor verzwakte ouderen is een van de beleidsdomeinen die in het licht van deze ontwikkelingen opnieuw bekeken moeten worden.

Federaal MigratiecentrumJaarverslag Mensenhandel 2013

27/10/2014

Het Federaal Migratiecentrum focust in haar Jaarverslag 2013 op de slachtoffers van mensenhandel. Het gaat in op de essentiële rol die de eerstelijnsdiensten spelen in de herkenning van slachtoffers. Naast de aandacht voor de slachtoffers blijft ook de opsporing, het onderzoek en de vervolging van de daders noodzakelijk.

Een op de drie Brusselaars heeft inkomen onder armoederisicogrens

23/10/2014

Een derde van de Brusselaars (32,5 procent) moet zien rond te komen met een inkomen onder de armoederisicogrens. Dat blijkt uit de Welzijnsbarometer van het Observatorium voor Gezondheid en Welzijn van Brussel-Hoofdstad, die gepubliceerd wordt naar aanleiding van de Werelddag van het verzet tegen armoede.

Logo FOD Sociale ZekerheidCommissie pensioenhervorming: vaststellingen bij het regeerakkoord

20/10/2014

De Commissie Pensioenhervorming heeft op haar website enkele vaststellingen geformuleerd bij het nieuwe regeerakkoord, meer bepaald over het luik pensioenen.

Logo FOD Sociale ZekerheidProfessor Jos Berghman plots overleden

17/10/2014

Professor Jos Berghman is op 65-jarige leeftijd, op de vooravond van zijn emeritaatsviering, onverwacht overleden. Hij was gewoon hoogleraar Sociaal Beleid, onderzoekscoördinator en programmadirecteur aan de faculteit Sociale Wetenschappen van de KULeuven. Zijn gehele loopbaan was gewijd aan de studie van de sociale zekerheid en sociaal beleid, zowel in België als in Nederland. 

6de staatshervormingDe 6de staatshervorming

Door de zesde staatshervorming begint de regionalisering van sommige bevoegdheden van de FOD Sociale Zekerheid op 01/07/14.

E-NEWS

Meer informatie over sociale zekerheid? Abonneer u dan gratis op onze maandelijkse nieuwsbrief of op de Social News voor professionals.

Onze nieuwsbrieven

 

www.socialezekerheid.be Alles wat je altijd al wilde weten over de sociale zekerheid Benelux - Grensarbeider Full Social Jacket50+ Maak plannenwww.handicap.fgov.be http://warvictims.fgov.be E-Procurement Klachten over onze dienstverlening?