NIEUWS

Logo FOD Sociale ZekerheidSociale bijdragen voor zelfstandigen grondig hervormd vanaf 1 januari

22/12/2014

Vanaf 1 januari 2015 worden de sociale bijdragen voor zelfstandigen op een andere manier berekend. Nu moeten zelfstandigen elk kwartaal bijdragen betalen die gebaseerd zijn op hun inkomsten van 3 jaar geleden. Vanaf 2015 kunnen zij bijdragen betalen op basis van hun lopende inkomsten. 

Logo FOD Sociale ZekerheidFOD Sociale Zekerheid gesloten van 25 december tot en met 2 januari

18/12/2014

De FOD Sociale Zekerheid is gesloten van 25 december 2014 tot en met 2 januari 2015

Logo FOD Sociale ZekerheidPersonen met een handicap: inschakelingsuitkering

17/12/2014

Op 1 januari 2015 zullen heel wat mensen hun inschakelingsuitkering verliezen, omdat de vorige regering beslist heeft die te beperken in de tijd.

Logo FOD Sociale ZekerheidConferentie: Langer leven en actief blijven

16/12/2014

De verlenging van de levensduur en de daarbij horende langere loopbanen staan in het middelpunt van de actualiteit de laatste maanden. 

Logo BelgiumMinimumpensioenen zelfstandigen

10/12/2014

De ministerraad heeft akte genomen van het ontwerp van koninklijk besluit dat de geleidelijke afstemming van de minimumpensioenen van de zelfstandigen op dat van de loontrekkenden voortzet. Deze maatregel past in het kader van de uitvoering van het regeerakkoord.

Logo BelgiumNieuwe website federale regering

09/12/2014

De federale regering heeft een nieuwe website. Dit portaal geeft een volledig overzicht van de regering. 

Logo BelgiumActieplan sociale dumping

08/12/2014

De ministerraad keurde op 5 december het actieplan tegen sociale dumping goed.

De regering wenst de strijd tegen sociale dumping verder te zetten en een aantal concrete maatregelen te nemen. Hiervoor heeft de ministerraad een actieplan tegen sociale dumping goedgekeurd, dat verschillende politieke acties bevat die conform zijn met het Europees recht. 

6de staatshervormingDe 6de staatshervorming

Door de zesde staatshervorming begint de regionalisering van sommige bevoegdheden van de FOD Sociale Zekerheid op 01/07/14.

E-NEWS

Meer informatie over sociale zekerheid? Abonneer u dan gratis op onze maandelijkse nieuwsbrief of op de Social News voor professionals.

Onze nieuwsbrieven

 

www.socialezekerheid.be Alles wat je altijd al wilde weten over de sociale zekerheid Benelux - Grensarbeider Full Social Jacket50+ Maak plannenwww.handicap.fgov.be http://warvictims.fgov.be E-Procurement Klachten over onze dienstverlening?