NIEUWS

Steunpunt armoedeColloquium Armoede en ineffectiviteit van rechten

23/01/2015

Ook vandaag nog doen veel mensen die in armoede of bestaansonzekerheid leven geen beroep op hun rechten. uit vrije wil of omdat ze er geen toegang toe hebben. Dit fenomeen is wijder verspreid dan men zou denken. 

 

Logo RIZIVUitkeringen bij arbeidsongeschiktheid

23/01/2015

Het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV) bundelt op een pagina op haar website de relevante informatie over arbeidsongeschiktheid en de uitkeringen daarvoor.

Logo RVPBetaalkalender pensioenen 2015 nu beschikbaar

21/01/2015

De Rijksdienst voor Pensioenen (RVP) betaalt jaarlijks 24 miljard euro aan pensioenen aan 2 miljoen gepensioneerde werknemers en zelfstandigen. 

Logo FOD Sociale ZekerheidPensioen van zelfstandigen

20/01/2015

De ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit definitief goed over de berekening van het pensioen van zelfstandigen.

Logo RVANieuwe look voor website RVA

16/01/2015

Sinds 15 januari 2015 heeft de RVA-website een nieuwe lay-out. De inhoud van de site is nog hetzelfde, maar de navigatie is aangepast en de look gemoderniseerd.

Logo FOD Sociale ZekerheidBetalingsfaciliteiten landbouwers

09/01/2015

De regering wil faciliteiten toekennen aan de landbouwers voor de betaling van hun sociale bijdragen.

Logo FOD Sociale ZekerheidConferentie 12/01/15: Langer leven en actief blijven

23/12/2014

De verlenging van de levensduur en de daarbij horende langere loopbanen staan in het middelpunt van de actualiteit de laatste maanden. 

6de staatshervormingDe 6de staatshervorming

Door de zesde staatshervorming begint de regionalisering van sommige bevoegdheden van de FOD Sociale Zekerheid op 01/07/14.

E-NEWS

Meer informatie over sociale zekerheid? Abonneer u dan gratis op onze maandelijkse nieuwsbrief of op de Social News voor professionals.

Onze nieuwsbrieven

 

www.socialezekerheid.be Alles wat je altijd al wilde weten over de sociale zekerheid Benelux - Grensarbeider Full Social Jacket50+ Maak plannenwww.handicap.fgov.be http://warvictims.fgov.be E-Procurement Klachten over onze dienstverlening?