NIEUWS

Logo EuropaVragenlijst socialezekerheidsstelsels

31/07/2015

De Europese Commissie  start deze week een openbare raadpleging over de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels in de Europese Unie.

Logo EuropaWerkloosheid in Europa

29/07/2015

Tegen de achtergrond van een algemeen economisch herstel in Europa, ontwikkelt de arbeidsmarkt positief. De werkloosheid daalt en de tewerkstelling stijgt licht. 

Logo BelgiumVacatures tijdens eerste kwartaal 2015

29/07/2015

In België is tijdens het eerste kwartaal van 2015 het aantal vacatures gestegen ten opzichte van het vierde kwartaal van 2014. Ondernemingen boden 77.960 vacatures aan.

Logo FOD Sociale ZekerheidStudentenarbeid gestegen in 2014

29/07/2015

In 2014 is de studentenarbeid met 5% toegenomen ten opzichte van 2013. Dat blijkt uit cijfers van de RSZ (Rijksdienst voor Sociale Zekerheid) en DIBISS (Dienst voor de Bijzondere Socialezekerheidsstelsels).

Logo FOD Sociale ZekerheidFAVO: jaarverslag 2014

14/07/2015

De Federale Adviesraad voor Ouderen (FAVO) publiceert haar jaarverslag over de werkzaamheden in 2014.

POD Maatschappelijke integratieErvaringsdeskundigen in Armoede en Sociale Uitsluiting

14/07/2015

De POD Maatschappelijke Integratie en staatssecretaris voor Armoedebestrijding Elke Sleurs hebben vrijdag een boek, een gids en een film voorgesteld, die federale overheidsdiensten kunnen helpen om zich nog meer bewust te worden van de bijzondere noden en behoeften van de meest uitgeslotenen in de maatschappij. Het initiatief kwam er naar aanleiding van het tienjarig bestaan van de functie "Ervaringsdeskundige in de Armoede en Sociale Uitsluiting".

E-NEWS

Meer informatie over sociale zekerheid? Abonneer u dan gratis op onze maandelijkse nieuwsbrief of op de Social News voor professionals.

Onze nieuwsbrieven

 

www.socialezekerheid.be Alles wat je altijd al wilde weten over de sociale zekerheid Benelux - Grensarbeider Full Social Jacket50+ Maak plannenwww.handicap.fgov.be http://warvictims.fgov.be E-Procurement Klachten over onze dienstverlening?