NIEUWS

Logo FOD Sociale ZekerheidDG Personen met een handicap op REVA-beurs Gent

05/03/2015

Op 23, 24 en 25 april neemt de DG Personen met een handicap van de FOD Sociale Zekerheid deel aan de REVA-beurs in Flanders Expo (Gent). REVA is een informatiebeurs en ontmoetingsplaats voor mensen met een beperking. 

Logo FOD Sociale Zekerheid28/4: conferentie over elektronische gegevensuitwisselingen

02/03/2015

De FOD Sociale Zekerheid organiseert op 28 april 2015, samen met de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ) en het Steunpunt tot bestrijding van armoede, een conferentie over de elektronische uitwisseling van gegevens over personen met een beperking. 

Logo POD Maatschappelijke integratieColloquium Belgisch armoedebeleid in Europese context

25/02/2015

Ter gelegenheid van de voorstelling van het boek 'Armoede in België. Jaarboek 2015', organiseert de POD Maatschappelijke Integratie het colloquium "Europa 2020: halfweg, op de goede weg? Het Belgische armoedebeleid in een Europese context” op 26 maart.

Logo POD Maatschappelijke integratieBelgisch platform tegen armoede en sociale uitsluiting: open dag

24/02/2015

Het Belgisch platform tegen armoede en sociale uitsluiting EU 2020 is het centrale overlegorgaan voor de voorbereiding en de opvolging van het Belgisch en Europees beleid inzake armoedebestrijding en sociale uitsluiting (Nationaal Hervormingsplan).

Logo FOD Sociale ZekerheidHervorming kinderbijslag

23/02/2015

De ministerraad keurde op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block het opstarten van een "comité ad hoc Kinderbijslag" goed, in het kader van de hervorming en regionalisering van de kinderbijslag zoals voorzien in de zesde staatshervorming.

Logo FOD Sociale ZekerheidCasting : acteer in onze film over de sociale zekerheid!

20/02/2015

We zoeken getuigen om te acteren in onze film over 70 jaar sociale zekerheid in België. 

6de staatshervormingDe 6de staatshervorming

Door de zesde staatshervorming begint de regionalisering van sommige bevoegdheden van de FOD Sociale Zekerheid op 01/07/14.

E-NEWS

Meer informatie over sociale zekerheid? Abonneer u dan gratis op onze maandelijkse nieuwsbrief of op de Social News voor professionals.

Onze nieuwsbrieven

 

www.socialezekerheid.be Alles wat je altijd al wilde weten over de sociale zekerheid Benelux - Grensarbeider Full Social Jacket50+ Maak plannenwww.handicap.fgov.be http://warvictims.fgov.be E-Procurement Klachten over onze dienstverlening?